‘The original position is a central feature of John Rawls’ social contract account of justice, ‘justice as fairness’, set forth in A Theory of Justice. It is designed to be a fair and impartial point of view that is to be adopted in our reasoning about fundamental principles of justice’

(Stanford Encyclopedia of Philosophy)

 


Directeur/Eigenaar the Original Position
2007 – heden

Mijn specialisatie ligt op het terrein van organisatievraagstukken in het sociale domein – in het bijzonder strategische inkoop- en sturingsvraagstukken. Dit betekent: nadenken over waar je als publieke organisatie op de middellange termijn naartoe wilt en dáár vervolgens je inkoopinstrumenten op baseren. Dit is vooral een sturingsvraag: hoe stúúr je met behulp van je inkoop op een optimaal resultaat? Ik benader deze vragen vanuit een economische invalshoek met een gedegen kennis van het juridische domein (wetgeving en jurisprudentie) én oog voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en wensen.

Opdrachtgevers zijn in het verleden geweest: ministeries (Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken), VNG, UWV en een aantal grote en middelgrote gemeenten en regio’s. De afgelopen jaren heb ik vanuit PIANOo bijgedragen aan de ontwikkeling van inkoopinstrumenten op het terrein van Jeugd en Wmo en heb ik mij (op inhuurbasis) in verschillende regio’s in Nederland beziggehouden met strategische inkoop van leerroutes voor inburgeraars. In één regio (Achterhoek) heb ik dit met behulp van een dialooggerichte procedure gedaan en dit heeft heel succesvol uitgepakt (zie ook een publicatie in Binnenlands Bestuur, december 2021). Recent heb ik de gemeente Hilversum begeleid met het implementeren (m.i.v. het contract) van re-integratiedienstverlening.


Universitair hoofddocent/onderzoeker Maastricht University Graduate School of Governance
2001 – heden

Jaarlijks geef ik het vak Social Protection Financing (SPF) aan internationale Master-studenten op de Maastricht Graduate School of Governance/United Nations University. In 2001 was ik één van de oprichters van de huidige Master-specialisatie Social Protection Policy Design and Financing. Sinds 2020 doceer ik tevens Social Protection Reform op de Bonn-Rhein-Sieg University in Duitsland.

Op 29 maart 2023 was ik als één van de experts uitgenodigd om te spreken tijdens een openbare hoorzitting voor de Bundestag in Berlijn, georganiseerd door the Committee on Economic Cooperation and Development van de Bundestag in Berlijn. Onderwerp: “The impact and financing of social security systems in the countries of the Global South”.

In de European Economic Review, uitgave oktober 2014, heb ik als co-auteur een artikel gepubliceerd:  Koning, P. and A. Van de Meerendonk, The impact of scoring weights on price and quality outcomes: An application to the procurement of Welfare-to-Work contracts, European Economic Review, Volume 71, pp. 1-14. Recent was ik de auteur van een hoofdstuk over Social Protection Financing (Chapter 7) in het Handbook Social Protection Systems, Loewe and Schüring (eds.), 2021, Edward Elgar publishers.


Internationaal Consultant voor International Labour Office, UNICEF, Asian Development Bank
1998 – heden

In het buitenland hou ik mij vooral bezig met adviseren over de inrichting en financiering van de sociale zekerheid en hoe landen hun stelsels van sociale zekerheid op het niveau van de SDGs (sustainable development goals) kunnen brengen. Ik doe dit werk reeds geruime tijd en heb in tal van landen in Afrika, Oost, Zuid en Zuidoost Azië, het Midden-Oosten en het Caraïbisch gebied adviesopdrachten gedaan. Recent heb ik een project in Mongolië geleid. Op dit moment leid ik een project op het terrein van sociale zekerheid t.b.v. Suriname en een project voor de Asian Development Bank dat voorstellen ontwikkelt voor de financiering van sociale zekerheid in een aantal landen in Azië en de Pacific. In oktober 2023 is de eerste fase afgesloten met een presentatie van bevindingen en aanbevelingen aan de president en zijn kabinet.
Recent ben ik betrokken bij een ILO-project betreffende het omvormen van het pensioenstelsel voor de regering van Oekraïne. 

Een rode draad door mijn tijd bij de rijksoverheid vormen de talrijke stelselherzieningen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Vooral de sturingskant heb ik altijd als een enorme uitdaging gezien: hoe stuur je als overheid op prestaties en doelmatigheid in een omgeving waar de overheid garant hoort te staan voor mensen die niet of nauwelijks voor zichzelf op kunnen komen?

Daarnaast was ik in 1996 en 1999 projectleider in een tweetal vergelijkende ministeriële studies naar de sterke en zwakke punten, én de uitdagingen, van de Nederlandse verzorgingsstaat in vergelijking tot enkele andere westerse verzorgingsstaten, zoals Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wat doen we in Nederland goed, en wat beter, op het terrein van de inrichting van ons sociaal stelsel? Werktitel: ‘de concurrentietoets’.


Beleidsadviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
1990 – 1995

Als jong beleidsmedewerker heb ik een bijdrage geleverd aan een hervorming van het financieringsstelsel voor ziektekostenverzekeraars (risicoverevening in verzekeraarsportefeuilles) die nu nog altijd een belangrijke pijler vormt onder het huidige zorgstelsel.