‘The original position is a central feature of John Rawls’ social contract account of justice, ‘justice as fairness’, set forth in A Theory of Justice. It is designed to be a fair and impartial point of view that is to be adopted in our reasoning about fundamental principles of justice’

(Stanford Encyclopedia of Philosophy)

The Original Position is een adviesbureau gespecialiseerd in organisatievraagstukken in het sociale domein – in het bijzonder strategische inkoop- en sturingsvraagstukken. Opdrachtgevers zijn ministeries en lokale overheid in Nederland en diverse internationale organisaties.   

In Nederland

Opdrachtgevers zijn ministeries (Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken) VNG, UWV en een aantal grote en middelgrote gemeenten. De focus ligt op strategische inkoopvraagstukken van sociale voorzieningen inclusief inkoopinstrumenten, organisatie en het opzetten van een geïntegreerd voorzieningennetwerk. 
Verder heb ik gedurende de afgelopen jaren in opdracht een aantal verkenningen en rapporten geschreven over professioneel opdrachtgeverschap, regievoering, concurrentie en sturing en bekostiging op de terreinen sociaal domein, participatie, inburgering, schuldhulpverlening; en enkele meer economische studies. 

Internationaal

Als internationaal consultant werk ik voor meerdere organisaties, zoals ILO, UNICEF en ADB (Asian Development Bank), met werkervaring in meer dan 20 landen in Oost-, Zuidoost- en Zuid-Azië, Midden-Afrika, Middenoosten en het Caraïbisch gebied.  Specialiteiten zijn financiering van en sturing op sociale zekerheid, fiscale ruimte en de financiële structuur binnen het sociale zekerheidsstelsel en het overheidsbudget.