‘The original position is a central feature of John Rawls’ social contract account of justice, ‘justice as fairness’, set forth in A Theory of Justice. It is designed to be a fair and impartial point of view that is to be adopted in our reasoning about fundamental principles of justice’

(Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Mijn specialisatie ligt op het terrein van organisatievraagstukken in het sociale domein – in het bijzonder, strategische inkoop- en sturingsvraagstukken. Opdrachtgevers zijn ministeries (Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, VNG, UWV en een aantal grote en middelgrote gemeenten. Verder heb ik gedurende de afgelopen jaren in opdracht een aantal verkenningen en rapporten geschreven over professioneel opdrachtgeverschap, regievoering, concurrentie en sturing en bekostiging op de terreinen sociaal domein, participatie, inburgering, schuldhulpverlening; en enkele meer economische studies zoals een rapport ‘Opbrengsten en kosten van een afdrachtskorting (voor werkgevers) gericht op laagbetaalde banen’​ voor de Economische Programmaraad Zuidvleugel.